Карта

гр. София 1408, ул. Емил Берсински 5

GPS: 42.6798144, 23.3133128

Виж в Google Maps →
Програма Локация

Програмата

Локация Локация

Локация

Карта

гр. София 1408, ул. Емил Берсински 5

GPS: 42.6798144, 23.3133128

Виж в Google Maps →
Spotify Spotify

Spotify

Абонирайте се за акценти в програмата

С потвърждаването на абонамента се съгласявате с Политиките за поверителност и Етичния кодекс на Топлоцентрала.

Благодарим ви, че се абонирахте!

“UPLIFT” - Работно ателие по партнеринг

Миролюба Петрова и Георги Петков, България

29 юни 2024, събота

Зала 2

29.06.2024-30.06.2024 – 11:00-14:00

“UPLIFT” - Работно ателие по партнеринг

Миролюба Петрова и Георги Петков, България

Преподаватели: Миролюба Петрова & Георги Петков

Местоположение: Топлоцентрала, зала 2

Дата, час: 29 и 30 юни 11:00-14:00

Цена: 60 ​​лв (за целия уъркшоп) - билети в линка

 

Класът е подходящ както за хора с опит, така и за начинаещи в материята.

Местата са ограничени до 14, можете да се запишете и да си осигурите място, като напишете имейл на:  miroljuba.petrova@gmail.com 

Ако имате въпроси пишете на  miroljuba.petrova@gmail.com 

 

За уъркшопа:

Класът ще бъде структуриран по следния начин: загрявкa, упражнения по партнeринг, поддръжки, разгрявка. През първия ден ще учим различни поддръжки, които ще бъдат свързани през втория ден в хореография.

Темите, по които ще работим:

- поддръжки, споделяне на тежест

- триизмерно движение в непосредствен физически контакт и споделен баланс

- синхронизиране на потоци

- умения за „слушане“, танцов диалог

- постройка на тялото

- изграждане на доверие в танцов партньор

- развиване на сетивност и комфорт по отношение на пространството зад гърба

За нас:

Миролюба Петрова е български танцьор, специализиран в съвременния танц, с разнообразен международен опит. Учила е танц в Будапеща, София, Варна, Амстердам и Брюксел. Танцувала е с компании като Sanne Clifford and Dancers (NL), ATOM Theatre (BG), Stephanie Handjiinska (BG) и е участвала в множество проекти като например Young Blood Initiative (NL), Theatre Carousel Project (AT), Symposium Theatrum (SK) и Hot Bodies на Imaginative Choreograpic Center. Създала е няколко произведения, съчетаващи танца с други форми на изкуство като жива музика, изобразително изкуство и цирково изкуство - жонглиране. Освен съвременен танц, Миролюба е изучавала бойното изкуство Пенчак Силат в Индонезия, страната от която то произлиза и го преподава в Брюксел и София.

Георги Петков е танцьор, специализиран в Контактна импровизация (КИ), базиран в София, България. Освен КИ, неговият движенчески опит включва моментна композиция, йога, бойни изкуства (И Ли Чуан) и съвременен танц. Той организира седмични контактни джемове и преподава контакт от 8 години. По време на кариерата си, се учи и вдъхновява от преподаватели като Александър Андрияшкин, Катя Мустонен, Мирва Макинен, Марк Томкинс, Йорг Хасман, Фрей Фауст, Джулиън Хамилтън.

...................................

“UPLIFT” - Partnering workshop

 

Teachers: Miroljuba Petrova & Georgi Petkov

Location: Toplocentrala, Hall 2

Date, time: 29th and 30th of June 11:00-14:00

Price: 60 leva

The class is suitable for both experienced movers and beginners.

Places are limited to 14, you can sign up and secure your place by writing an email to: miroljuba.petrova@gmail.com 

 

For questions please email:

About the workshop:

The workshop will be structured the following way: warm-up, partnering exercises, lifts, cool-down. In the first day we will learn different lifts which will be connected during the second day resulting in a short choreography.

The themes we will be working on:

-          Lifts, weight sharing

-          three- dimensional movement in physical contact and shared balance

-          synchronizing flows

-          listening skills, dance dialogue

-          body alignment

-          building trust in a dance partner

-          backspace awareness

About us:

Miroljuba Petrova is a Bulgarian contemporary dancer with a diverse international background. She studied dance in Budapest, Sofia, Varna, Amsterdam and Brussels. Among others, she has danced with Sanne Clifford and Dancers (NL), ATOM Theater (BG), Stephanie Handjiinska (BG), and participated in projects such as Young Blood Initiative (NL), Theater Carousel Project (AT), Symposium Theatrum (SK), and Hot Bodies of the Imaginative Choreographic Center. She created several works combining dance with other art forms, such as live music, fine art and circus art - juggling. Besides contemporary dance she studied the martial art Pencak Silat in Indonesia, the country of its origin, which she is teaching in Brussels and Sofia.

Georgi Petkov is a dancer specialized in Contact Improvisation (CI), based in Sofia, Bulgaria. Besides CI, his movement background includes instant composition, yoga, martial arts (I Liq Chuan), and contemporary dance. He has been organising weekly CI jams and teaching classes for 8 years. During his career he studied with and was inspired by different teachers including: Aleksander Andriyashkin, Katja Mustonen, Mirva Makinen, Mark Tomkins, Joerg Hassmann, Frey Faust, Julyen Hamilton.