Map

Address: 5 Emil Bersinski Str., 1408 Sofia, Bulgaria

GPS: 42.68015, 23.31562

See on Google Maps →
Programme Location

Programme

Location Location

Location

Map

Address: 5 Emil Bersinski Str., 1408 Sofia, Bulgaria

GPS: 42.68015, 23.31562

See on Google Maps →
Spotify Spotify

Spotify

Sign up for highlights in the programme

By confirming your subscription, you agree to our Privacy Policy and Toplocentrala's Code of Ethics.

Thank you for subscribing!

СЦЕНИ НА РАЗСЪМВАНЕ

Emergency Theater, Bulgaria

25 January 2023, Wednesday

Black box

19.30 hour

СЦЕНИ НА РАЗСЪМВАНЕ

Emergency Theater, Bulgaria

Emergency Theater представя "Сцени на разсъмване" – представление-обръщение към духа на времето. Изграденият по пиеса, поезия и писма на Цвета Софрониева драматургичен текст е в непрекъснат диалог с лични наративи на участващите на сцената. В центъра на представлението е неразбирането, дори между най-близки хора, и осъзнаването, че го има това безсилие в общуването, болезнено и телесно ясно. „Ние заставаме срещу страха. Неосъзнатия страх от любовта, облечен в дрехата на страха от самотата. Страх, който ни води към дрога, психози, недоверие, липси, кризи, разруха. Имаме нужда да проумеем кое е по-важното от страха. Заедно да демитологизираме историята и илюзиите за бъдещето. Ние заставаме срещу любовта по каталог, дефинирането на човека и неговата чувствителност по някакви рекламни или политически критерии. Обичта сама по себе си е интимно чувство. Истинността й е в индивидуалността и уникалността. Творим за всички, но не за всекиго. Срещаме публиката си на равни начала. Това не прави представлението лесно, то е интензивно. Интимността винаги е интензивна. (…) Само обичта дава ориентир. Тя тласка, тя води. За нея става дума на тази сцена. Любовта. Спасението от смъртта.“ (Цвета Софрониева)

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Национален фонд „Култура “ и с любезното съдействие на Цвета Софрониева (писател, град Берлин).

Билети: 20 лв. стандартна цена и 15 лв. намалена цена за ученици, студенти, пенсионери и хора в неравностойно положение.

Максимален капацитет на места за едно представление: 30 места


Emergency Theater, Bulgaria

Мартин Атанасов
Мартин Атанасов
Мартин Атанасов
Мартин Атанасов
Мартин Атанасов