Карта

гр. София 1408, ул. Емил Берсински 5

GPS: 42.6798144, 23.3133128

Виж в Google Maps →
Програма Локация

Програмата

Локация Локация

Локация

Карта

гр. София 1408, ул. Емил Берсински 5

GPS: 42.6798144, 23.3133128

Виж в Google Maps →
Spotify Spotify

Spotify

Абонирайте се за акценти в програмата

С потвърждаването на абонамента се съгласявате с Политиките за поверителност и Етичния кодекс на Топлоцентрала.

Благодарим ви, че се абонирахте!

Dance Workshop/Audition w/ Mounir Saeed

Мунир Саид, Египет

03 октомври 2022, понеделник

Зала 4

03.10.2022-05.10.2022 – 15:00-19:00

Dance Workshop/Audition w/ Mounir Saeed

Мунир Саид, Египет

Уъркшоп

[Scroll for English below]
Танцов уъркшоп/кастинг с Мунир Саид
03 – 04 – 05 Октомври
Зала 4, Топлоцентрала


Търсят се български танцьори в разнообразен опит, които да работят заедно върху групов спектакъл, планиран да се проведе на ноември 24-ти ноември (соло представление) и на 29-ти ноември (групово представление) тази година.
Ще посветим три дни на съвместното изследване на неидентифицираното чрез нашето тяло и как бихме могли да го опишем с движенията си. Независимо дали ще бъде индивидуално или под формата на групова работа, заедно ще опитаме да разчупим рамката на неидентифицираното, опитвайки се създадем танцова последователност и да се предизвикаме взаимно по креативен начин. Събитието се състои от две части. В края на уъркшопа (на 5ти октомври) ще бъде проведена селекцията на 6-7 танцьори за двете представления.
Уъркшопът ще се проведе от 13:00 до 17:00 часа в студиото (Зала 4) в Топлоцентрала и на трите дати.
За записване за участие е необходимо да се подаде кратко портфолио или представяне (на английски!), както и при възможност кратко видео на танцьора, в което да показва себе си в действие.


Важно: Събитието ще се проведе на английски език.
Изпратете портфолиото си на: dancer_66@icloud.com
ВАЖНО: Избраните изпълнители за финалния проект ще получат хонорар за участие. Уъркшопът/кастинг е безплатен.


За Мунир Саид:
Мунир Саид, танцов и музикален артист/изследовател, започва своето танцово образование през годините от 2008 до 2011 г. в Cairo Contemporary Dance Program. Получава награда за отличие от Операта в Кайро през 2009 г. за първия си спектакъл “The Game”.
Саид участва в турнета в Германия, Италия, Испания, Мароко, Ливан, Дубай, САЩ и Йордания, след като печели цели три награди за изпълнение по време на 20-ия Международен Танцов Фестивал в Щутгарт за солото си "What about Dante".
Преподава в Националната Академия за Танц и Музика в Рим през 2016 г. и 2017 г. През 2020г. получава артистична стипендия от Akademie Schloss Solitude в Щутгарт и създава танцова видеопрограма "Когато тялото говори". Неотдавна Саид участва в La Biennale Di Venezia и създава танцов спектакъл по време на програмата Dance college (Nemesis VS. Anubis VS. Everyone)
-------
Dance Workshop/Audition with Mounir Saeed
03 - 04 - 05 October
Hall 4, Toplocentrala
We’re seeking different experience Bulgarian dancers to work together on a group
performance planned to take place on the 24th of November (Solo performance) and the 29th of November (Group performance) this year.
We will dedicate three days to the collaborative exploration of the unidentified through our body
and how we might describe it with our movements. Whether it be individually or in the form of group work, together we will attempt to break the rules of the unidentified by trying to create a
dance sequence and challenge each other's creativity. The event consists of two parts.
The end of the workshop (5th of October) will be the selection of 6 - 7 dancers for the two projects.
The workshop will take place from 1:00pm to 5:00pm in the studio (Hall 4) at Toplocentrala on all
three dates.
To sign up and participate, please send a short portfolio or video presentation (in English!) and, if
possible, a short video of you in action.
Important: The workshop will only be in English.
Send your portfolio to: dancer_66@icloud.com
NOTE: The participants in the project(s) will receive payment (the workshop/audition is free)
----------------
About Mounir Saeed:
Mounir Saeed, a dance and music artist/researcher, began his dance education in the years 2008 to
2011 at Cairo Contemporary Dance Program. He received an award of distinction from Cairo Opera
in 2009 for his first performance "The Game".
Saeed has toured in Germany, Italy, Spain, Morocco, Lebanon, Dubai, USA and Jordan after winning
three performance awards during the 20th Stuttgart International Dance Festival for his solo "What
about Dante".
He was a teacher at the National Academy of Dance and Music in Rome in 2016 and 2017. In 2020 he received an artistic fellowship from Akademie Schloss Solitude in Stuttgart and created a dance
video program "When the body speaks". Recently he participated in La Biennale Di Venezia and created a dance performance during the Dance college program (Nemesis VS. Anubis VS. Everyone)