Карта

гр. София 1408, ул. Емил Берсински 5

GPS: 42.6798144, 23.3133128

Виж в Google Maps →
Програма Локация

Програмата

Локация Локация

Локация

Карта

гр. София 1408, ул. Емил Берсински 5

GPS: 42.6798144, 23.3133128

Виж в Google Maps →
Spotify Spotify

Spotify

За нас

Проектът Топлоцентрала е съвместна инициатива на група артисти от независимата артистична сцена и Столична община, която стартира през 2014 г. с основната идея да трансформира бившата топлоцентрала на НДК, построена през 1981, в Център за съвременни изкуства от модерен европейски тип.

История

2014

През пролетта на 2014 г. град София подготвя кандидатурата си за европейска столица на културата, а независимата арт сцена е в процес на организация на Голяма среща в София на най-голямата мрежа за изпълнителски изкуства в света IETM. Взема се решението да се включат три възможни локации в града / една от които Топлоцентрала / в тридневна работна група по време на IETM срещата / 16-19 октомври/. В работната група се записват 65 чуждестранни експерти, които посещават трите места и гласуват по пет различни критерия за тях. Топлоцентрала излиза убедителен победител и в следващите два дни от срещата с активно международно участие се полагат първите основи на визията и мисията на проекта. Ден след края на международната среща, на 20-ти октомври 2014 кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова разпознава инициативата като кауза и изключителна възможност за развитие на културния имидж на Столицата и кани ядрото на работната група за първа среща в кабинета си. Там се полага се началото на мащабен работен процес между общинската администрация, координирана от Малина Едрева и неправителствена организация - Асоциация Топлоцентрала, координирана от Веселин Димов, който процес също беше подкрепен и от чуждестранните културни институти в София и няколко международни мрежи.

2015

През 2015 г. се създават три проекто-модела / център за изпълнителски изкуства, хибриден център с частна инициатива и център, включващ и визуални и музикални изкуства /. Третият от тези модели бива избран и развит в детайли през 2016 г. и публикуван в книжка като Финален Модел за Център за съвременни изкуства Топлоцентрала. Провеждат се и множество дебати, публични срещи и допитвания до хора, вече създали подобни центрове в други страни. Организират се работни посещения във вече съществуващи такива центрове - трендът за превръщане на индустриално градско архитектурно наследство в центрове за съвременна независима култура има своята солидна история в Европа. През 2017-2018 г. се провежда открит архитектурен конкурс с международно участие и жури, който събира 63 предложения. Спечелен е от младите български архитекти Мариана Сърбова и Антон Колев.

2018

През 2017-2018 г. се провежда открит архитектурен конкурс с международно участие и жури, който събира 63 предложения. След избирането на проект, той е продължен в работна фаза от арх. Мариана Сърбова и арх. Адриана Сърбова, а конструкцията е дело на проф. д-р инж. Тодор Бараков

Вижте конкурсните предложения

2019

През април 2019 Столичен общински съвет гласува средства за реновацията и оборудването на Центъра, а по-късно през годината е проведена обществена поръчка за изпълнител, спечелена от строителната фирма “Булстрой Груп”

2020

През юни 2020 започва и реалната реконструкция на сградата. Междувременно са започнати преговори за включване в издръжката на Министерство на културата, завършили успешно през лятото на 2021 с Постановление на Министерски съвет за създаването на Регионален Център за съвременни изкуства Топлоцентрала.

Мисия

Да повишава качеството на културния живот в столицата, създавайки пространство, което да подобри условията за работа на широката независима сцена и да стимулира развитието на свободните творци и техните публики.

Да развива разнообразни иновативни форми на изкуство, образование, отдих, забавление и общностна комуникация сред гражданите на София от всички възрасти.

Да създаде нов модел и добър пример за създаването на бъдещи арт центрове в София и България.

Да повиши реномето и посещаемостта на град София чрез създаването на атрактивен културен туристически обект с международно значение в столицата.

Да отвори българското съвременно изкуство и култура към международно взаимодействие чрез реализирането на съвместни проекти с други подобни центрове, организации и артисти в чужбина.

Функции и цели

1

Представяне и копродуциране на културните продукти в различните жанрове на независимата артистична сцена (работещите артисти на свободна практика и проектен принцип)

2

Регулярно представяне на високо художествени и вдъхновяващи произведения от европейската и световната артистична сцена

3

Създаване на възможности за съвместна работа и обмен между български и чуждестранни артисти (чрез употреба на вградения в архитектурата на сградата резидентен център), както и показване на създадените от тях копродукции

4

Силен акцент в постоянната дейност на центъра към образование и въвличане на младите хора (чрез редовно провеждане на уъркшопи, семинари, лекции и други образователни модули)

5

Редовно провеждане на публични дискусии, дебати, кръгли маси и други форми на общностна комуникация

6

Възможност за редовно провеждане на събития на открито и безплатни изяви с цел популяризация и въвличане със средствата на изкуството на максимален брой непрофесионалисти и граждани от различни възрасти

7

Иницииране, организация и провеждане на междусекторни взаимодействия ( култура–образование, култура–наука, култура–спорт и т.н.)

8

Създаване на възможности за мултижанрови взаимодействия, съвместни проекти и гранични форми между различните дисциплини в изкуствата (театър, танц, кино, музикални, визуални изкуства, архитектура, дизайн, мода, литература и др.)

9

Включване на дейности, въвличащи непривилегировани, маргинализирани общности от хора