Карта

гр. София 1408, ул. Емил Берсински 5

GPS: 42.6798144, 23.3133128

Виж в Google Maps →
Програма Локация

Програмата

Локация Локация

Локация

Карта

гр. София 1408, ул. Емил Берсински 5

GPS: 42.6798144, 23.3133128

Виж в Google Maps →
Spotify Spotify

Spotify

Лабораторията за споделяне на танцови практики и дискурси

Платформа "Нови драматургии", България

18 октомври 2022, вторник

Зала 4

18.10.2022-22.10.2022 – 10:30-13:30

Лабораторията за споделяне на танцови практики и дискурси

Платформа "Нови драматургии", България

Уъркшоп

Лабораторията за споделяне на танцови практики и дискурси върху различни перспективи на съвременния танц в пресечната точка с политическото с участието на американски и български артисти, куратори, теоретици (Брайън Роджърс, Кати Уестуотър, Андрос Зинс-Браун, Томас Дефранц, Мира Тодорова, Младен Алексиев, Василия Дребова, Стефани Ханджийска, Зорница Стоянова, Цвета Дойчева)

Платформа „Нови драматургии“ е инициатор на мащабния международен проект „Социално-политическият потенциал на съвременния танц“, който ще срещне творческия опит на артисти от Балканския полуостров и от САЩ и по време, на който между 18 и 22 октомври в София ще се проведе лаборатория за обмен, уъркшоп, презентация и лекция в РЦСИ „Топлоцентрала“. Поредицата от събития е част и от дванадесетото издание на АСТ Фестивал за свободен театър.

Началото ще постави Лабораторията за обмен на практики и дискурси, чиято основна идея е да събере артисти, теоретици и куратори от САЩ, България, Северна Македония и Сърбия. Те дискутират работата си през перспективата на връзка ѝ с политическото като отражение на тяхното артистично и гражданско действие. Участниците ще споделят творчеството си, своите идеи, практики, преживявания, ще говорят, ще танцуват, ще задават въпроси, ще обсъждат, ще дават и получават обратна връзка. 

Привличането на хора от много различни социални, политически, културни и исторически контексти – каквито САЩ и балканските посткомунистически страни определено представляват – ще предизвика взаимни провокации и нови осъзнавания, но и ще извади артистите от сферата на изкуството и ще проникне в социалната тъкан на техните общности.        

Лаборатория за обмен на практики и дискурси: САЩ - Балкани

Първата част от мащабния проект ще се проведе на Балканите между 18 и 31 октомври последователно в София, Белград и Скопие. Хореографите и изпълнители Кати Уестуотър и Андрос Зинс-Браун, артистът и теоретик Томас Дефранц, кураторът и артистичен директор на The Chocolate Factory Theatеr Брайън Роджърс ще работят във всеки град с местните професионални общности от артисти, теоретици и куратори.

Платформа „Нови драматургии“ ще постави началото в София на 18 октомври. В рамките на четири дни ще се проведе първата Лаборатория за обмен в партньорство с РЦСИ „Топлоцентрала“. Участие в нея ще вземат американски и български артисти, куратори, теоретици, сред които Брайън Роджърс, Кати Уестуотър, Андрос Зинс-Браун, Томас Дефранц, Мира Тодорова, Младен Алексиев, Василия Дребова, Стефани Ханджийска, Зорница Стоянова, Цвета Дойчева. Събитието не е публично, а представлява професионална среща, която ще стимулира по-активно културния диалог между различни школи и сцени и дори евентуалното бъдещо сътрудничество между различните артисти.