Карта

гр. София 1408, ул. Емил Берсински 5

GPS: 42.6798144, 23.3133128

Виж в Google Maps →
Програма Локация

Програмата

Локация Локация

Локация

Карта

гр. София 1408, ул. Емил Берсински 5

GPS: 42.6798144, 23.3133128

Виж в Google Maps →
Spotify Spotify

Spotify

Абонирайте се за акценти в програмата

С потвърждаването на абонамента се съгласявате с Политиките за поверителност и Етичния кодекс на Топлоцентрала.

Благодарим ви, че се абонирахте!

CreaTech Summit South-East Europe

КреаТех Клъстър България, България

01 март 2023, сряда

Зала 1

09.30 часа

цял ден

CreaTech Summit South-East Europe

КреаТех Клъстър България, България

форум / дискусия

Културните и творческите индустрии (КТИ) играят важна роля в съвременното развитие на обществото и са в основата на творческата икономика. Базирани на интензивни знания и на индивидуална креативност и талант, те генерират значително икономическо богатство и спомагат за формирането на нашата идентичност, култура и ценности.Креативните индустрии, също така са в челните редици на създаването и възприемането на  иновации и са източник на преливането им в други сектори на икономиката, както и върху обществото като цяло. 

Основната цел на „CreaTech Summit South-East Europe“ е да се осъществи максимално широк обществен дебат и да се подготви основа за актуализиране на политиките и практиките за развитие на културните и творческите индустрии, съобразени с актуалните световни тенденции и добрите практики. Събитието има за цел да привлече фокуса върху ролята и перспективите на творческите сектори за развитието на икономиката на България, както и да предостави подиум за дискусии на отделните заинтересовани страни 

Специфичните цели на събитието са: 

  • Стимулиране на споделянето на знания и опит между участници, експерти и професионалисти от различни области.
  • Анализ на процеса на създаване и внедряване на иновации в културата, и изследване на предприемаческия процес в областта на КТИ; 
  • Насърчаване на работа в мрежа и дебат между участниците около казуси и добри практики от България и от Европа;
  • Насърчаване на нови потенциални бизнес и институционални партньорства от страната и чужбина, чрез активен нетуъркинг. 
  • Като основен резултат провеждането на конференцията се очаква да допринесе за изграждане и поддържане на ефективно работеща екосистема „творци-бизнес-наука-държавно управление”, обединяваща знания, опит и ресурси. 

Създаден през 2021 г., „CreaTech България“ е първият в България клъстер на културните и творческите индустрии (CCI).

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към Министъра на иновациите и растежа, организира Национална конференция за креативните индустрии с международно участие под надслов „CreaTech Summit South-East Europe“

Основен партньор на ИАНМСП при организацията на проявата е Сдружение „КреаТех България“. 

КреаТех Клъстър България, България

форум / дискусия

Графичен дизайн Александър Николов