Карта

гр. София 1408, ул. Емил Берсински 5

GPS: 42.6798144, 23.3133128

Виж в Google Maps →
Програма Локация

Програмата

Локация Локация

Локация

Карта

гр. София 1408, ул. Емил Берсински 5

GPS: 42.6798144, 23.3133128

Виж в Google Maps →
Spotify Spotify

Spotify

Абонирайте се за акценти в програмата

С потвърждаването на абонамента се съгласявате с Политиките за поверителност и Етичния кодекс на Топлоцентрала.

Благодарим ви, че се абонирахте!

Бал Фолк Нощ с Балфолкарѝя

Ethno Globe Fest, Балфолкарѝя, България

21 септември 2023, четвъртък

Сцена бар

20.30 часа

150 минути

Бал Фолк Нощ с Балфолкарѝя

Ethno Globe Fest, Балфолкарѝя, България

Dance Workshop + Jam Session

Вход: дарение 

Балфолкарѝя и Топлоцентрала Ви каним да отпразнуваме заедно Европейския ден на фолка.
Събитието се организира по идея на Олга Дачева, като част от инициативата ѝ "Етно Глоуб Фест" и със съдействието на Николов Арт.
Europeanfolkday на терасата на ТОПЛОЦЕНТРАЛА!
Какво е Балфолк? Стилът отразява възраждането на традиционните европейски танци и музика от различни региони, често придружени от музика на живо. Включва танци като шапелоаз, полка, мазурка, черкезки кръг, репассеадо, рондò, ирландски танци, балкански танци и хора и много други в съвременен прочит, така че всеки да може да се включи без предварителни тренировки. Танцуват се в кръг от много хора, в четворки или по двойки, много често с размяна на партньорите на ротационен принцип, така че всеки от участниците танцува с всички останали. Фокусът е върху социалния елемент - съпреживяване на радостта от танца и музиката, на чувството за общност между европейските култури, създаване на приятелства. 
Какво да очаквате на 21 Септември:
20:30 Кратка презентация на БалФолк танците и Балфолкарѝя.
21:00 Работилница по шапелоаз, черкезки кръг, андро, антер дро, гавот и други европейски фолклорни танци + жива музика.
22:30 Свободна фолк свирня.  
След танците и концерта вечерта ще продължи с фолклорна свирня и разучаване на мелодиите от проведената работилница, както и някои други /полка, мазурка и тн./, чиито танци ще се изучават в есения курс на Балфолкарѝя. Ще има възможност всички музиканти, които желаят да опознаят Балфолк репертоара да участват в свирнята.
Какво да очаквате след това:
През октомври и ноември ще се проведе есенен балфолк курс, в който ще се опознаят най-често срещаните танци из балфолк фестивалите из Европа.

Admission: Donation

{English}
Balfolkariya and Toplocentrala invite you to celebrate European Folk Day together on the terrace of Toplocentrala! #Europeanfolkday Event concept by Olga Datcheva, as a part of her initiative "Ethno Globe Fest" and the support of Nikolov Art.
What is Balfolk? This style reflects the revival of traditional European dances and music from various regions, often accompanied by live music. It includes dances like schottische, polka, mazurka, circassian circle, repasseado, rondo, Irish dances, Balkan dances, and more, presented in a contemporary interpretation so that anyone can join without previous experience. Dances are performed in a circle with many people, in chains or pairs, often with partner rotation, allowing everyone to dance with each other. The focus is on the social aspect - experiencing the joy of dance and music, fostering a sense of community among European cultures, and building friendships. 
What to expect on September 21st:
20:30 Short presentation of Balfolk dances and Balfolkariya.
21:00 Workshop on schottische, circassien circle, andro, hanter dro, gavotte and other European folk dances + life music.
22:30 Open Folk Jam session.
After the dance workshop, the evening will continue with folk music jam sessions and learning melodies from the dance workshop, as well as some other tunes as polka and mazurka, which will be studied in the autumn course of Balfolkariya. Musicians interested in getting to know the Balfolk repertoire are welcome to participate in the jam session. 
What to expect afterward: In October and November, there will be an autumn Balfolk course where you'll get to know the most commonly seen dances at Balfolk festivals across Europe.

Ethno Globe Fest, Балфолкарѝя, България

Dance Workshop + Jam Session