Карта

гр. София 1408, ул. Емил Берсински 5

GPS: 42.6798144, 23.3133128

Виж в Google Maps →
Програма Локация

Програмата

Локация Локация

Локация

Карта

гр. София 1408, ул. Емил Берсински 5

GPS: 42.6798144, 23.3133128

Виж в Google Maps →
Spotify Spotify

Spotify

ДОМ

Вероника Табакова, България

09 ноември 2022, сряда

Черна кутия

19.30 часа

60

ДОМ

Вероника Табакова, България

интерактивен танцов пърформанс

„Дом” е интерактивен танцов пърформанс, който обвързва танц, музика и образ в синкретично единство. Чрез тези художествени изразни средства, проектът изследва различните измерения на понятието “дом” - от пространство, което обитаваме ежедневно с битовите си дейности,, до вътрешно състояние на уют и спокойствие. Фокусът е поставен върху различни емоционални и психологичеки процеси, през които човек преминава когато се изправи сам срещу себе си.

Основата, върху която се изгражда пърформанса е интерактивността между движение, звук и образ. Тези елементи са в непрекъснато взаимодействие, като се развиват и променят един спрямо друг в реално време. Технически, това се осъществява чрез камера, която идентифицира отделните части на тялото на танцьора. Получените данни се анализират и обработват в софтуер, където се разпределят към отделни аудио и визуални параметри.

С мултидисциплинарния си характер, “Дом” изследва важни теми, значими както за сферата на изкуството, така и за обществото. Те засягат взаимоотношенията между:

- различни по вид художествени елементи (движение, звук и образ)
- естествено органично изкуство (танц) и дигитално изкуство (аудио-визуална среда)
- човек и технологии
- психологичното състояние на човека и влиянието му върху средата, в която живее
- вътрешно-емоционален свят и външно-материален свят

Вероника Табакова, България

интерактивен танцов пърформанс

Танц и хореография Силвия Чернева

Продуцент Combino Project

Графичен дизайн Мария Белева

Концепция и режисура Вероника Табакова, Яна Меламед, Силвия Чернева

Сценография Яна Меламед, Иван Бонев, Луиза Китар

Музика Вероника Табакова

Визуална среда Яна Меламед