Карта

гр. София 1408, ул. Емил Берсински 5

GPS: 42.6798144, 23.3133128

Виж в Google Maps →
Програма Локация

Програмата

Локация Локация

Локация

Карта

гр. София 1408, ул. Емил Берсински 5

GPS: 42.6798144, 23.3133128

Виж в Google Maps →
Spotify Spotify

Spotify

Абонирайте се за акценти в програмата

С потвърждаването на абонамента се съгласявате с Политиките за поверителност и Етичния кодекс на Топлоцентрала.

Благодарим ви, че се абонирахте!

РОДЕНИ ОТ ОГЪНЯ | BORN OF FIRE

Саша Хаджиева, България

18 май 2023, четвъртък

Зала 2

19.00 часа

50

РОДЕНИ ОТ ОГЪНЯ | BORN OF FIRE

Саша Хаджиева, България

Документален филм

Документален филм за танцово-театралното изкуство с огън в България. Проследява този интересен и все още не много познат артистичен формат - определян като танц, пърформънс, театър с огън, цирково изкуство, жонгльорско майсторство, „flow arts”.

На какво се дължи неговият, както често публиката споделя, почти хипнотичен ефект? Какво изплува изпод светлината на огъня? Тръгвайки по стъпките на артистите и изпълнителите с огън у нас, ще разбулим някои от загадките около това трудно за дефиниране изкуство.

Режисьор и сценарист: Саша Хаджиева
Oператор: Румен Василев
Oператори – втора камера: Борис Луканов, Оги Стоилов, Александър Крумов
Музика и звуков дизайн: Климент Дичев
Постпродукция: Петър Гълов
Анимация: Диана Илигношева
Консултант костюми: Рая Кърпачева
Преводач: Илиана Облакова

С участието на: Виктор Теофилов, Гергана Станева, Дарио Табаков, Даниел Нгуен, Диана Атанасова, Деница Дончева, Елена Пап, Иван Цeнков, Иванка Колчакова, Кая Нгуен, Кирил Узунов, Мария Николова, Мария Славова, Мартин Маринов, Милена Сергеева, Николай Колев, Николай Райчев, Петя Божинова, Пламен Иванов, Пламен Петков, Пламен Радев, Рая Кърпачева, Рая Цолова, Розалия Митрова, Саша Хаджиева, Таня Рачева

Трейлър: https://youtu.be/3gZlVQfdXpE

******

"Born of Fire" is a documentary on fire art culture in Bulgaria. The film follows this interesting and not yet well-known artistic format - defined as dance, performance, fire theater, circus art, juggling, "flow arts".

What is the reason for its almost hypnotic effect, as often described by the audience? What emerges from the light of the fire? Following in the footsteps of fire artists and performers, we will be able to unravel at least some of the mysteries surrounding this difficult to define art.

Director and screenwriter: Sasha Hadjieva
Director of Photography: Rumen Vassilev
Cameramen: Boris Lukanov, Ogi Stoilov, Alexander Krumov
Music and sound design: Kliment Dichev
Postproduction: Petar Galov
Motion design: Diana Ilignosheva
Costume Consultant: Raya Karpacheva
Translation: Iliana Oblakova

With the participation of: Viktor Teofilov, Gergana Staneva, Dario Tabakov, Daniel Nguyen, Diana Atanasova, Denitsa Doncheva, Elena Pap, Ivan Tsankov, Ivanka Kolchakova, Jackson Holiday, Kiril Uzunov, Maria Nikolova, Maria Slavova, Martin Marinov, Milena Sergeeva, Nikolay Kolev, Raichev, Petya Bozhinova, Plamen Ivanov, Plamen Petkov, Plamen Radev, Raya Karpacheva, Raya Tsolova, Rozalia Mitrova, Sasha Hadjieva, Tanya Racheva

Trailer: https://youtu.be/3gZlVQfdXpE

 

Саша Хаджиева, България

Документален филм