Карта

гр. София 1408, ул. Емил Берсински 5

GPS: 42.6798144, 23.3133128

Виж в Google Maps →
Програма Локация

Програмата

Локация Локация

Локация

Карта

гр. София 1408, ул. Емил Берсински 5

GPS: 42.6798144, 23.3133128

Виж в Google Maps →
Spotify Spotify

Spotify

Абонирайте се за акценти в програмата

С потвърждаването на абонамента се съгласявате с Политиките за поверителност и Етичния кодекс на Топлоцентрала.

Благодарим ви, че се абонирахте!

ЧЕРТИ, ЛИЦА, ОБРАЗИ

Юлиан Табаков

29 ноември 2023

Галерия Топлоцентрала - Куб

Откриване

29.11.2023., 18:00 часа

ЧЕРТИ, ЛИЦА, ОБРАЗИ

Юлиан Табаков

Лекция

---scroll for English----

Лекция и дискусия с Юлиан Табаков
29.11.2023 от 18:00 ч
📍Галерия Топлоцентрала - Куб

Черти, лица, образи

Работни изображения от процеса на създаване на персонажи чрез костюм и среда / сценография.Изграждането на образи е дълбок и сложен процес, нещо като игра на шах. Всяка фигура има своето значение изразено чрез вида й, никоя фигура не е сама – всяка фигура дава информация и за себе си и за всяка друга и по отделно и за всички други като групи и подгрупи. Костюмът създава или най-малкото дава основа за изграждане на персонажа в съзнанието на зрителя. Какъв е той – персонажът - скромен, отривист, извратен, наивен, жесток..., всичко това се начертва от яки, дължини, цветове, плътност и движение на материи и пр.

Балансът и връзката между всички на сцената се определя до голяма степен и от костюма, виждайки играчите ги подреждаш по рафтовете на собствената си библиотека. Това може да е директно чрез първосигнален костюм и игра или индиректно чрез сугестивен костюм и игра. Работата с изграждане на образи чрез подаване на индиректни параметри е много по апетитна така да се каже, по този начин се работи на сетивно и подсъзнателно ниво, а резултатът от възприятието на публиката е почти винаги в пъти по-голям.

Средата – сценографията, е като съд съдържащ всичко, тя дава информативния и емоционален контекст на сценичен разказ, дава рамката и носи основния обем от информация за героите и историята, в която са намесени. Средата подсилва, изкарва или скрива персонажите или отделни техни черти. И костюмът, и сценографията могат да имат собствена фабула на развитие, с което стават незаменими инструменти в ръцете на изпълнителите за развитието на техните роли и сценично присъствие, и в ръцете на режисьора, за да развие и и създаде своята интерпретация по дадено произведение. Едва ли сценографията и костюмът могат да се разглеждат по отделно, по-скоро са едно тяло - костюмът прави и баланса на композицията, и завършва картината в цвят, форма и детайл, превръщайки се и в част от декора. Светлината е колофонът на лъка.

- Юлиан Табаков

___
EN

Lecture and discussion with Youlian Tabakov
29.11.2023 at 18:00 ч
Toplocentrala Gallery - Cube

Features, Faces, Characters

Working images from the process of character creation via costume and environment / scenography.

 

Creating characters is a deep and complicated process, similar to a game of chess. Every figure has its meaning, shown through its appearance, no figure can be singled out from others - each one gives information for itself and for the others, not only personally but also as a group and subgroups. The costume creates and gives the foundation, to say the least, for building the character in the mind of the viewer. What kind of persona we are seeing - humble, prompt, twisted, naive, cruel, poor, rich, when and where they exist, religious belonging…, all that is carried by the costume lengths, colours, quality and movement of fabrics, etc.

The status, balance and links between all characters on the stage is greatly determined by the costume, when you see the performers for the first time - you see the characters and arrange them on ‘the shelves of your own library’. This can either be direct, with straightforward costume and acting, or indirect, with a suggestive or conditional design of the play and the acting. Creating characters in the latter way is much more delicious, so to say; it is more of a sensory and subconscious process and almost always leaves a much stronger impression on the audience.

The scenography (the environment) is the container for all. It gives the informative and emotional context of the scenic narrative, puts the framework and holds all content about the characters and the plot, in which they partake. The space strengthens, isolates or conceals the characters or certain features of theirs. Both costume and scenography can have their own fable of development, in which they become irreplaceable tools in the hands of the actors for the development of their roles and stage presence, and in the hands of the director, to establish and create their interpretation of a given play. Doubtful that stage and costume design can be approached separately, it is more likely that they are one entity. The costume creates the composition and colour balance of the set, and in doing so it becomes a part of it all. All that comes to life with light.

- Youlian Tabakov

Юлиан Табаков

Лекция

Автор/и Юлиан Табаков

Изкуствовед и куратор Владия Михайлова