Map

Address: 5 Emil Bersinski Str., 1408 Sofia, Bulgaria

GPS: 42.68015, 23.31562

See on Google Maps →
Programme Location

Programme

Location Location

Location

Map

Address: 5 Emil Bersinski Str., 1408 Sofia, Bulgaria

GPS: 42.68015, 23.31562

See on Google Maps →
Spotify Spotify

Spotify

Sign up for highlights in the programme

By confirming your subscription, you agree to our Privacy Policy and Toplocentrala's Code of Ethics.

Thank you for subscribing!

ДОМ

DigiPhysics, Bulgaria

31 October 2022, Monday

Black box

19.30 hour

ДОМ

DigiPhysics, Bulgaria

„Дом” е интерактивен танцов пърформанс, който обвързва танц, музика и образ в синкретично единство. Чрез тези художествени изразни средства, проектът изследва различните измерения на понятието “дом” - от пространство, което обитаваме ежедневно с битовите си дейности,, до вътрешно състояние на уют и спокойствие. Фокусът е поставен върху различни емоционални и психологичеки процеси, през които човек преминава когато се изправи сам срещу себе си.

Основата, върху която се изгражда пърформанса е интерактивността между движение, звук и образ. Тези елементи са в непрекъснато взаимодействие, като се развиват и променят един спрямо друг в реално време. Технически, това се осъществява чрез камера, която идентифицира отделните части на тялото на танцьора. Получените данни се анализират и обработват в софтуер, където се разпределят към отделни аудио и визуални параметри.

Ако ви е любопитно как работи интерактивната дигитална система, която се използва в спектакъла, ще имате възможността да я изпробвате след края на пърформанса!

 

DigiPhysics, Bulgaria