Map

Address: 5 Emil Bersinski Str., 1408 Sofia, Bulgaria

GPS: 42.68015, 23.31562

See on Google Maps →
Programme Location

Programme

Location Location

Location

Map

Address: 5 Emil Bersinski Str., 1408 Sofia, Bulgaria

GPS: 42.68015, 23.31562

See on Google Maps →
Spotify Spotify

Spotify

Sign up for highlights in the programme

By confirming your subscription, you agree to our Privacy Policy and Toplocentrala's Code of Ethics.

Thank you for subscribing!

Код Червено

Марион Дърова

27 February 2024, Tuesday

Big hall

19.30 hour

Код Червено

Марион Дърова

"Код Червено“ е пърформанс – изследване на ефектите, които има Погледа върху тялото в контекста на публични акции, протести, хепънинги, пърформанси и сценични презентации. Преминаването на тялото-субект в тяло-обект, подчиняването на дискурса на този Поглед и наслаждението, което той произвежда като захранващ творческия акт. Погледът като съ-автор на това наше аз, което фантазира да бъде видяно и да бъде интерпретирано по определен начин. Погледът като участник в самоизобретяването ни в перформативните практики и свързването на тялото с културата.
Погледът като Бога.
Богът, без когото ние не съществуваме, защото не сме видени.

С финансовата подкрепа на Министерство на културата.

Ко-продуценти: Сдружение „УоМо“ и Топлоцентрала

С благодарност към „Ход – движенческа лаборатория“

Марион Дърова