Map

Address: 5 Emil Bersinski Str., 1408 Sofia, Bulgaria

GPS: 42.68015, 23.31562

See on Google Maps →
Programme Location

Programme

Location Location

Location

Map

Address: 5 Emil Bersinski Str., 1408 Sofia, Bulgaria

GPS: 42.68015, 23.31562

See on Google Maps →
Spotify Spotify

Spotify

ПРЕМИЕРА | Код Червено

Марион Дърова

27 February 2024, Tuesday

Big hall

19.30 hour

ПРЕМИЕРА | Код Червено

Марион Дърова

"Код Червено“ е пърформанс – изследване на ефектите, които има Погледа върху тялото в контекста на публични акции, протести, хепънинги, пърформанси и сценични презентации. Преминаването на тялото-субект в тяло-обект, подчиняването на дискурса на този Поглед и наслаждението, което той произвежда като захранващ творческия акт. Погледът като съ-автор на това наше аз, което фантазира да бъде видяно и да бъде интерпретирано по определен начин. Погледът като участник в самоизобретяването ни в перформативните практики и свързването на тялото с културата.
Погледът като Бога.
Богът, без когото ние не съществуваме, защото не сме видени.

С финансовата подкрепа на Министерство на културата.

Ко-продуценти: Сдружение „УоМо“ и Топлоцентрала

С благодарност към „Ход – движенческа лаборатория“

Марион Дърова