Map

Address: 5 Emil Bersinski Str., 1408 Sofia, Bulgaria

GPS: 42.68015, 23.31562

See on Google Maps →
Programme Location

Programme

Location Location

Location

Map

Address: 5 Emil Bersinski Str., 1408 Sofia, Bulgaria

GPS: 42.68015, 23.31562

See on Google Maps →
Spotify Spotify

Spotify

Sign up for highlights in the programme

By confirming your subscription, you agree to our Privacy Policy and Toplocentrala's Code of Ethics.

Thank you for subscribing!

Марий Росен

12 January 2024, Friday

Big hall

19.30 hour

Марий Росен

Томас Кьок пише пророчество за изчезването. Тo проследява нашите следи в бъдещето като в същото време се обръща назад към същите тези наши следи в миналото. Търси се перспективата към всичко онова в света, което може да съществува и работи, без да познава и без да се нуждае от човека. Авторът ни вкарва в един колкото тих, толкова и оглушителен поток от спомени, в който край нас преминават стотици изчезнали животинските видове. Изчезнали или по-скоро избити. Най-вече защото европейците са се отправили да търсят земи, ресурси и забавления на съседните континенти.

Спектакълът е продуциран от:
Гьоте-институт България

Реализира се с подкрепата на:
Нов български университет
Център за неформално образование и културна дейност АЛОС
Регионален център за съвременни изкуства “Топлоцентрала”

Марий Росен