Map

Address: 5 Emil Bersinski Str., 1408 Sofia, Bulgaria

GPS: 42.68015, 23.31562

See on Google Maps →
Programme Location

Programme

Location Location

Location

Map

Address: 5 Emil Bersinski Str., 1408 Sofia, Bulgaria

GPS: 42.68015, 23.31562

See on Google Maps →
Spotify Spotify

Spotify

Sign up for highlights in the programme

By confirming your subscription, you agree to our Privacy Policy and Toplocentrala's Code of Ethics.

Thank you for subscribing!

РИМЛЯНИН

Поло Оконе, Bulgaria

31 July 2024, Wednesday

Black box

19.00 hour

РИМЛЯНИН

Поло Оконе, Bulgaria

В динамиката на всекидневието, да спрем своя ритъм и да се вгледаме в заобикалящите ни образи и в следите и символите на времето е потребност, от която се нуждаем всички. Илюзия или реален образ облечен в пулсираща светлина или по-скоро сянката на реминисценция от минали събития или културни артефакти?

Тялото е движение, ритъм, илюзия, един мистичен танц в пространствените величини на времето.

Проектът на Поло Оконе е визуална интеракция, в която е вплетен по иновативен начин разпознаваем за публиката сюжет.

С плавни движения и обмислени ракурси, пърформънсът ни повежда и постепенно ни въвлича в динамиката на бързо сменяща се наситена с много цвят и блясък светлина.

В основата му е бавното разгръщане и движение на образа, илюзията на силуета и субективния акт, който символично прескача времена и епохи, като същевременно доближава границите на създадената фабула и персоналния изказ.

Поло Оконе продължава своя интерпретативен подход на изследване на формата и нейното преформатиране в пространството. Когато се потопим в артистичната риалност на автора, ние възприемаме света чрез неговия сакрален акт на свързване и преминаване, през неизмеримите провокативни нишки, през илюзията на реалността и магията на преминаващото време, които ни оставят необозрими следи в съзнанието.

Диана Драганова-Щир
куратор

Поло Оконе, Bulgaria