Map

Address: 5 Emil Bersinski Str., 1408 Sofia, Bulgaria

GPS: 42.68015, 23.31562

See on Google Maps →
Programme Location

Programme

Location Location

Location

Map

Address: 5 Emil Bersinski Str., 1408 Sofia, Bulgaria

GPS: 42.68015, 23.31562

See on Google Maps →
Spotify Spotify

Spotify

Sign up for highlights in the programme

By confirming your subscription, you agree to our Privacy Policy and Toplocentrala's Code of Ethics.

Thank you for subscribing!

Възход и падение

ХаХаХа Импро Театър, Bulgaria

04 December 2022, Sunday

Black box

19.30 hour

Възход и падение

ХаХаХа Импро Театър, Bulgaria

Спектакълът ще разкаже два човешки живота от самото им начало. Със съдействие от публиката, актьорите от ХаХаХа Импро театър ще пресъздадат животите на двама герои, до момента, в който единият ще поеме по пътя на Възхода, а другият по този на Падението…
Какво, как и защо ще се случи? Кои ще бъдат тези двамата души? Какви ще бъдат техните характери, мечти, желания, мисли, успехи и провали?

Участват: Ивайло Рогозинов, Васил Бовянски, Живко Джуранов, Тони Карабашев, Александър Митрев

====================

„Възход и Падение“ е дълга импровизационна форма, която представя на сцената една история по време на цялото шоу. Персонажите, мястото, целта на героите и всички детайли се взимат от публиката. Предизвикателството пред актьорите в дългата е форма е именно развитието на персонажа, неговата история и градация/деградация. От друга страна форматът предоставя възможност на актьорите да дълбаят в човешките взаимоотношения, стремежи и характерности с помощта на зрителите.

Дизайн корица: Станислава Костова

 

ХаХаХа Импро Театър, Bulgaria