Map

Address: 5 Emil Bersinski Str., 1408 Sofia, Bulgaria

GPS: 42.68015, 23.31562

See on Google Maps →
Programme Location

Programme

Location Location

Location

Map

Address: 5 Emil Bersinski Str., 1408 Sofia, Bulgaria

GPS: 42.68015, 23.31562

See on Google Maps →
Spotify Spotify

Spotify

Sign up for highlights in the programme

By confirming your subscription, you agree to our Privacy Policy and Toplocentrala's Code of Ethics.

Thank you for subscribing!

Йоана-София Вангелова, Ралица Георгиева, Таня Неделчева

27 June-07 July 2024

Toplocentrala Gallery - Cube

Opening

27.06.2024., 18:00 hour

Йоана-София Вангелова, Ралица Георгиева, Таня Неделчева

Изложби на дипломираните от НХА – Випуск 2024 | ДИГИТАЛНИ ИЗКУСТВА

Изложба на дипломираните от магистърска програма „Дигитални изкуства“ в Националната художествена академия | Автори: Йоана-София Вангелова, Ралица Георгиева, Таня Неделчева

 


27.06 – 7.07.2024 г.

Откриване: 27 юни 2024 г., 18:00 часа

Галерия Топлоцентрала – Куб, ул. „Емил Берсински“ 5

___
Изложбата на дипломираните от магистърска програма „Дигитални изкуства“ представя три различни художествени проекта, обединени от темите за свързаност, идентичност и процеси отвъд функцията. Решени в различен материал – дигитална скулптура, генетичен анализ и инсталация, те приканват към размисъл върху определящите човека избори, взаимовръзки и трайно наследство. Проектите изследват различните пластове, присъщи на човешките опит и среда.

Служейки си със средствата на дигиталното скулптуриране, Йоана-София Вангелова се занимава с изследване на връзките между математическата геометрия, физическия свят и човека. Чрез избраните изразни средства тя се стреми да онагледи обединяващите човек и наука закономерности и разнородния характер на изграждащата ни материя.

Фокусът на втория проект е насочен към изследване на наследствеността и генетичната предразположеност. Инсталацията, с автор Ралица Георгиева, представя опозицията „генетичен детерминизъм“ – „свободна воля“. Посредством елементи от телесни носители на ДНК информация и генетичен анализ, работата разглежда взаимодействието между материалната субстанция и духовната същност.

Третият проект разглежда вещите като носители на изоставен живот, давайки им нов "пулс". Авторът, Таня Неделчева, изследва остатъчната значимост на вещите след изгубената им първоначална функция. Инсталацията прави коментар за трайния отзвук на привидно обикновени предмети и тяхното минало, поставени в нов контекст.

 

___
Експозицията е част от проекта „Изложби на дипломираните от НХА – Випуск 2024“, който представя постиженията на дипломираните бакалаври и магистри от Випуск 2024 година в Националната художествена академия в София и Филиала ѝ в Бургас. 

 

___
Проект „Изложби на дипломираните от НХА – Випуск 2024“ София се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Култура“ на Столична община за 2024 година.

 

Йоана-София Вангелова, Ралица Георгиева, Таня Неделчева