Map

Address: 5 Emil Bersinski Str., 1408 Sofia, Bulgaria

GPS: 42.68015, 23.31562

See on Google Maps →
Programme Location

Programme

Location Location

Location

Map

Address: 5 Emil Bersinski Str., 1408 Sofia, Bulgaria

GPS: 42.68015, 23.31562

See on Google Maps →
Spotify Spotify

Spotify

Sign up for highlights in the programme

By confirming your subscription, you agree to our Privacy Policy and Toplocentrala's Code of Ethics.

Thank you for subscribing!

МИНАЛО │БЪДЕЩЕ: „Мемориал на загиналите войници от Първи пехотен софийски полк и Шести пехотен търновски полк"

Съюз на архитектите в България, Камара на архитектите в България

09 July 2024

Toplocentrala Gallery - Cube

Opening

09.07.2024., 18:00 hour

МИНАЛО │БЪДЕЩЕ: „Мемориал на загиналите войници от Първи пехотен софийски полк и Шести пехотен търновски полк"

Съюз на архитектите в България, Камара на архитектите в България

МИНАЛО │БЪДЕЩЕ:
„Мемориал на загиналите войници от Първи пехотен софийски полк и Шести пехотен търновски полк"

Дата и час:
09 юли 2024 г., 18:00 ч.

Място:
Галерия Топлоцентрала - Куб

Вход: Свободен

Организатор: Съюз на архитектите в България

Възстановяването на „Мемориала на загиналите войници от Първипехотен софийски и Шести пехотен търновски полк“ в парка на НДК провокира много въпроси. Заповядайте на разговор, в който заедно ще се опитаме да разгледаме:

  • Миналото: История около мемориала, пространството през годините и организираните конкурси за неговото евентуално възстановяване
  • Настояще: Какво се случва с инициативата към момента? Какви са резултатите?
  • Бъдеще:  Идеи за третиране на пространството в парка на НДК, потенциални пречки и ефективни решения

Ще си поговорим как могат емблематичните пространства на София да бъдат обживени по ефективен начин, как се генерират качествени решения за обществената памет и как те се отразяват новите намеси на съществуващата среда.  

 

Контакт за информация:
Email: sab@bularch.org                                             Телефон: 02 943 8268 

 

 

 

------EN------

 

PAST │FUTURE: "Memorial to the fallen soldiers of the 1st Sofia Infantry Regiment and the 6th Tarnovo Infantry Regiment"

DISCUSSION

 

09/07/2024 18:00 h

Toplocentrala Gallery - Cube 

 

The restoration of the "Memorial to the fallen soldiers of the 1st Sofia Infantry Regiment and the 6th Tarnovo Infantry Regiment" in the park of the National Palace of Culture has provoked many questions. Come to a conversation where together we will try to look at:

  • Past: History surrounding the memorial, the space over the years and the organized contests for its eventual restoration
  • Present: What is happening with the initiative at the moment? What are the results?
  • Future: Ideas for treating the space in the park of the National Palace of Culture, potential obstacles and effective solutions

We will discuss how the emblematic spaces of Sofia can be inhabited in an effective way, how quality solutions for public memory are generated and how they reflect the new interventions of the existing environment.

Съюз на архитектите в България, Камара на архитектите в България