Map

Address: 5 Emil Bersinski Str., 1408 Sofia, Bulgaria

GPS: 42.68015, 23.31562

See on Google Maps →
Programme Location

Programme

Location Location

Location

Map

Address: 5 Emil Bersinski Str., 1408 Sofia, Bulgaria

GPS: 42.68015, 23.31562

See on Google Maps →
Spotify Spotify

Spotify

Под налягане

Стоян Дечев

02-17 September 2022

SPACE / common area - 1

Opening

02.09.2022., 13:52 hour

Под налягане

Стоян Дечев

„Под налягане“ е скулптура за конкретна среда, създадена специално за РЦСИ Топлоцентрала. Тя използва особеностите на миналото предназначение на сградата на Топлоцентрала и представя заплетена система от тръби, манометри и винтили с неясен произход и предназначение. Скулптурата е замислена като „алхимична“ инсталация, която ни препраща към теми от миналото и съвременността. Индустриалните елементи показват сгъстения въздух едновременно като нещо и като нищо, те интерпретират насажданите социополитически страхове и зависимости като енергия на неизвестното. Двузначното значение на сентенцията “въздух под налягане” смесва физичния и индустриален смисъл с популярния такъв на нещо пресилено, бутафорно, излишно драматично и дори фалшиво. По същия начин, както алхимията представлява спекулация на наука, така и нашето съвременно общество възприема популизма, полуистините и фалшивите новини като реалност.

Стоян Дечев живее и работи в София. Завършва магистърска и докторска степен в НХА София, специалност Скулптура. В своите творби комбинира скулптура, рисунка, инсталация, анимация и видео. В опитите си да разбере и реагира на съвременните събития, в своите работи обхваща най-често екзистенциални, политически и научни теми.

Стоян Дечев