Map

Address: 5 Emil Bersinski Str., 1408 Sofia, Bulgaria

GPS: 42.68015, 23.31562

See on Google Maps →
Programme Location

Programme

Location Location

Location

Map

Address: 5 Emil Bersinski Str., 1408 Sofia, Bulgaria

GPS: 42.68015, 23.31562

See on Google Maps →
Spotify Spotify

Spotify

Механика на дистанцията

SÍN Arts Centre, Hungary

11 April 2022, Monday

Big hall

19.30 hour

Механика на дистанцията

SÍN Arts Centre, Hungary

“Механиката на дистанцията” е специфична хореография за трима танцьори и музикант, която се изпълнява в публично пространство, изложбени зали, фоайета, градини, площади и т.н. Публиката следва изпълнителите в пространството и сама определя близостта си с артистите. Пърформансът се винаги се адаптира към спецификите на конкретното пространство.

Изпълнителите, идващи с от много различни контексти (класически балет, народни танци и съвременни танцови форми) и музикантът се намесват толкова много в личните пространства на другия, че наблюдателят/зрителят може да се отдалечи от обичайните им пориви/ограничения за интерпретация. Телата поставят танца в перспективата на изобразителното изкуство чрез своята пластичност и материалност.

Механиката на разстоянието се фокусира върху позиционирането на статични и движещи се тела в пространството, натрупването на съвпадащи и несъответстващи системи в него и изследването на разстоянието между телата. За да илюстрира този проблем, инструментът на хореографа е да намери правилния жест, превод на абстракцията към физическото тяло.

Произведението представя срещи-вариации на тела в пространството, стимулиращи свободната интерпретация. Епизодичните събития, извлечени от социален и личен контекст, представляват емоционални, морални или интелектуални ситуации.“ В хореографията на Месарош пряката, осезаема заедност и близост срещат по-възвишено, тържествено измерение и се допълват от по-политическо измерение с цел намиране на отговор на въпроса докъде могат да се разширят границите на танца, какви потенциали са в основата на специфична, лошо експлоатирана (инфра)структура и какви са безкрайните измерения на експериментирането, откритото пространство, което чака да бъде изследвано.(Доротя Албърт, szinhaz.net)

Хореографията е осъществена с помощта на програмата “Жолтан Имре” на Националния културен фонд и е сред селектираните на  Aerowaves Priority Selection in 2020.

“Механика на дистанцията” гостува в България благодарение на платформата Perform Europe, в партньорство между SIN Arts, АСТ фестивал за свободен театър и РЦСИ “Топлоцентрала”.

 

SÍN Arts Centre, Hungary

László Bellai
László Bellai
László Bellai
László Bellai
László Bellai